So sánh sản phẩm

Kẽm in offset PS - PS offset printing plates

  • Tình trạng:
  • còn hàng
4.208.600 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
4.072.200 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
3.300.000 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
3.258.200 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
3.175.700 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
3.139.400 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
2.691.700 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
2.238.500 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
2.145.000 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
2.003.100 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.793.000 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.778.700 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.768.800 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.754.500 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.773.200 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.730.300 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.564.200 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.542.200 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.502.600 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.432.200 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.225.400 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.141.800 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.122.000 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.054.900 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
897.600 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
849.200 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
825.000 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
817.300 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
768.900 đ
- Tấm kẽm bản in PS, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
  • Đơn vị tính:
  • hộp
  • Nhà cung cấp:

Liên hệ

Mr. Ca 0983277038 Mr. Long 0989630030

Liên Hệ

Vui lòng liên hệ chủ website.
Tags: