So sánh sản phẩm

Kẽm in offset CTP - CTP offset printing plates

  • Tình trạng:
  • còn hàng
4.578.200 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
4.430.800 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
3.589.300 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
3.545.300 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
3.455.100 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
3.415.500 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
2.948.000 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
2.420.000 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
2.332.000 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
2.179.100 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.950.300 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.933.800 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.923.900 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.908.500 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.929.400 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.882.100 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.700.600 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.677.500 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.634.600 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.557.600 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.240.800 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.219.900 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
1.146.200 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
975.700 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
924.000 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
897.600 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
888.800 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
836.000 đ
- Bản kẽm in CTP, loại 50 tấm/hộp
- Giá đã bao gồm 10% VAT
  • Đơn vị tính:
  • hộp
  • Kích thước:
  • R930x D1130x C0.30 (centimet)
  • Nhà cung cấp:

Liên hệ

Mr. Ca 0983277038 Mr. Long 0989630030

Liên Hệ

Vui lòng liên hệ chủ website.
Tags: