So sánh sản phẩm
Máy hiện, rửa, sấy bản PS

Máy hiện, rửa, sấy bản PS

Liên hệ

  • Tình trạng:

Liên hệ

Nguyễn Văn Ca 0983277038

MÁY HIỆN, RỬA, SẤY, BÔI KEO BẢN KẼM CBQK

Model
CBQK1030
CBQK880
CBQK600
Phạm vi kích thước bản in
Max
1010mm
860mm
580mm
Min
300mm
300mm
300mm
Phạm vi độ dầy bản
0.15~0.30mm
0.15~0.30mm 
0.15~0.30mm 
Tốc độ xử lý
50~120cm/phút 
50~120cm/phút  
50~120cm/phút  
Diện tích máng hiện
42L 
42L 
42L 
Nhiệt độ dịch hiện
20~40oC
20~40oC
20~40oC
Nhiệt độ gió sấy
20~80o
20~80o
20~80o
Tổng công suất
6kw 
6kw 
6kw 
Kích thước ngoài
 2900x1570x1000mm
2900x 1420x1000mm
 2900x1160x1000mm
Tổng trọng lượng
360kg 
313kg 
260kg 

 

Vui lòng liên hệ chủ website.
Tags: